สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 มิถุนายน “วันสิ่งแวดล้อมโลก 2567” “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง”

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2567 ปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ 5 มิถุนายน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. ได้กำหนดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration.” คือ “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง” ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูที่ดิน และการปรับตัวต่อภัยแล้ง มาเริ่มทำสิ่งดีๆ ให้กับโลกในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2567 คือ วันที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักให้กับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นโอกาสในการรณรงค์เพื่อรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนของโลก ประเทศไทยและทั่วโลกจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

Views: 240