สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

****วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. #นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย #นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน #นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ #นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ #นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
****โดยมี #นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นแบบกัลยาณมิตร

Views: 16