สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และเยี่ยมชม กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนวังไพรวิทยาคม

****วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. #นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย #นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และ #นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชมกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
 
 

****โดยมี #นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นแบบกัลยาณมิตร พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของนักเรียน

  • เผยแพร่: นายศุภเศรษฐ์   พึ่งบัว

Views: 43