สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/67 สถานศึกษาสหวิทยาเขตวังบูรพา

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวณัชฌาวรรณ  ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวรัตนา   อุกำแพง นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วย นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ (ประธานสหวิทยาเขตปิ่นมาลา) และ คณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตปิ่นมาลา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดยได้ลงพื้นที่สถานศึกษาสหวิทยาเขตวังบูรพา ดังนี้

  • เวลา 09.00 – 11.00 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา


  • เวลา 11.30 – 13.30 โรงเรียนสระแก้ว


  • เวลา 13.00 – 15.00 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม


  • เวลา 15.30 – 16.30 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

#ในการนี้ ได้รับการต้อนจากผู้บริหารและคณะครู #โรงเรียนท่าเกษมพิทยา #โรงเรียนสระแก้ว #โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม#โรงเรียนวังหลังวิทยาคม เป็นอย่างดียิ่ง


ขอบคุณภาพถ่ายจาก : นางศิวภรณ์  บุญทรัพย์

Views: 49