สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบฯ

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมพรหมมหาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 24