สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ร่วมแสดงความยินดี นางสาวณัฐพร พิทักษ์สงคราม เนื่องจากสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ“ครูผู้ช่วย”อันดับที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ดร.สท้าน วารี ผอ.สพม.สระแก้ว, เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นางสาว ณัชฌาวรรณ   ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ นางสาวณัฐพร พิทักษ์สงคราม พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. เนื่องจากสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย” อันดับที่ 1 ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 923