สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรับสมัครนักเรียนฯ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2566 ดร.สท้าน วารี  15:30 – 16:30 ดร.สท้าน วารี ผอ.สพม.สระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรับสมัครนักเรียนฯ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยรับชมผ่านทาง Google Meet

Views: 70