สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

>>>เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กองทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา
>>>โดย ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลานสวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Views: 7