สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 45