สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ผอ.สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/66 โรงเรียนสระแก้ว

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายประยงค์  สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมเรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, นายสีดา  เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และนางสาว อุ่นใจ   เทศสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวณัชฌาวรรณ   ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสระแก้ว โดยมี นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับพร้อมกับนำเยี่ยมชมโรงเรียนในครั้งนี้

Views: 17