สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ให้การต้อนรับ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 นายประยงค์  สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมเรือโทรเรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, นายสีดา  เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมพรหมมหาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมนายภานุวัฒน์ คุณเวียน, นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข, ดร.บุษกร แสนยะบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  และบุคลากรในสังกัด, นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้ด้วย

Views: 25