สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ผอ.สพม.สระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 และ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้กับ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสระแก้ว เขต 2 และ นางบุษกร แสนยะบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสระแก้ว เขต 2 เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีนายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีในครั่งนี้ด้วย

Views: 151