สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

เนื่องในวันที่ 28 กันยายน 2566 คือ วันพระราชทานธงชาติไทย ในการนี้ เวลา 08.00 น. ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อม เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และ นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  ณ บริเวณหน้าเสาธงของ โรงเรียนท่าเกษมพิทยาเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเก้าเจ้าอยู่หัว


Views: 115