สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ 2566

>>เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ

>>>โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว, เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวรัตนา อุกำแพง นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และ นางสาว เมธิศา  ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรหมมหาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

 

Views: 156