สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

>>>วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 14 วิชาเอก 27 อัตรา

>>>โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้กล่าวให้โอวาทแก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 311