สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ร่วมประชุมทบทวนตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายจำเนียร พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาว ชุติมา  แสงสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วม ประชุมทบทวนตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ปี 2566 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยการประชุมครั้งนี้มี ดร.ณัศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประธานชุม และ นางสาวพิมสาย จึงตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เลขานุการประชุม

Views: 23