สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

>>>>>>วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน  วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวพนมพร เขตต์สิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้แทนบุคลากร) ร่วมกิจกรรมตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566 เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ และให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร
>>>>>>โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมฯ  ณ วัดหนองจาน หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

Views: 21