สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. #นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนตาพระยา โดยมี นายพรชัย กิจนิมิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ นางสาวกานต์ ป้องปิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เนื่องในโอกาสได้รับวุฒิบัตรผ่านโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา ในครั้งนี้ด้วย

Views: 6