สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ตรวจสอบพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 225