สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ขอเชิญคณะลูกเสือในสังกัดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกเสือไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2566 ตั้งเป้า 1 ล้านคน

เครดิต(ภาพข่าว/บทความ): #ศึกษา360องศา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกเสือไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2566 ตั้งเป้า 1 ล้านคน

ข้อมูลวันนี้ (22 พ.ย.) ลูกเสือทั่วประเทศแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 8.9 แสนคน จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงาน/สถานศึกษา เตรียมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กว่า 4,800 กิจกรรม

แบบฟอร์มแจ้งแผนการจัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า“ 25 พฤศจิกายน 2566
shorturl.at/drxJL

Dashboard สรุปการจัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน 2566 ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ
https://shorturl.at/rtR14
https://poll.moe.go.th/home

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า #เรียนดีมีความสุข

Views: 43