สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.และประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ. Quick Win ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. และต่อมา เวลา 09.30 น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ภายใต้นโยบายและจุดเน้น สพฐ. Quick Win ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 9