สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ลงพื้นนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร โดยมี นาง กรุณา แก้วประทีป รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร และข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ให้การต้อนรับ

Views: 14