สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกองทุนการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางภษพอน  ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม และ ว่าที่ ร.ต.บรรพต อินทร์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกองทุนการศึกษาและเครือข่าย จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

Views: 50