สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งกายของผู้มีสิทธิเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูฯตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การแต่งกายของผู้มีสิทธิเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เข็มขัด
สำหรับข้าราชการ ทำด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีรูปครุทดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทองและสำหรับลูกจ้างประจำ ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือด้ายถักสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีรูปครุฑดุนนุนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด

รองเท้า
ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดำ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า

เครื่องหมาย
แสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัด…. ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่ประดับอินทรธนูอ่อนสีเดียวกับเสื้อ

ป้ายชื่อและตำแหน่ง
ข้าราชการ ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน หรือชื่อตำแหน่งในสายงาน ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป้าบนขวา
ลูกจ้างประจำ ให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่งด้วย ตัวหนังสือสีขาวบนป้ายชื่อพื้นสีดำติดที่อกเสื้อเบื้องบนด้านขวา

แพรแถบ
ประดับแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย


Views: 6354