สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.จำเนียร พวงแก้ว (ผอ.รร.ทัพพระยาพิทยา) อ่านต่อ..คลิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.จำเนียร พวงแก้ว (ผอ.รร.ทัพพระยาพิทยา) เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขานุการประธาน สาขา ส.บ.ม.ท.จังหวัด ชุดที่ 26 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทษ ชุดที่ 26 เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2566.

Views: 165