สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.วันฤดี สำราญสุข (ผอ.รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม) อ่านต่อ..คลิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.วันฤดี สำราญสุข (ผอ.รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม) เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพ ส.บ.ม.ท.จังหวัด ชุดที่ 26 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทษ ชุดที่ 26 เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2566.

Views: 547