สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ นางสาวสิริวรรณ เอี่ยวศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวรัตนา อุกำแพง นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวราตรี ลีพรมมา นักวิชาการเงินและบัญชี และ นางสาวประไพ คำซาว นักจัดการงานทั่วไป ร่วมการประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมรับรองชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 7