สพม.สระแก้ว
ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สระแก้ว ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567

หนังสือแจ้งประกาศรับย้ายครู


ประกาศรับย้ายครู


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 องค์ประกอบการย้าย ลว.28 ธ


ว. 678 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


Views: 338