สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนงานคุณภาพการศึกษา วันที่ 23-27 มิ.ย. 67 เพื่อทราบข้อมูลที่สำคัญจากการประชุมต่าง ๆ

➡️ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567
1.เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นำทีม สพฐ. ร่วมกับประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย และคณะ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรฯ ภาคเหนือ จ.แพร่
2.พบปะและให้แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนกองทุนการศึกษาใน จ.แพร่ แก่ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนกองทุนฯ ทั้ง 4 แห่ง
https://www.facebook.com/share/p/Hp4vkc4wExQF15GE/?mibextid=WC7FNe

➡️ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 1. เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ “สพฐ. เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”
 2. ประชุมเตรียมการนำเสนอการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ ข้อมูลสารสนเทศ และภารกิจของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมถึงการติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อนตามนโยบายด้านการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 3. ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร สพฐ. 1
  https://www.facebook.com/share/p/VNn5ftFg1AT6xWgL/?mibextid=WC7FNe

➡️ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 1. ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน การเลี้ยงลูกอย่างไรให้ไม่เป็นออทิสติกเทียม และการพัฒนาศักยภาพเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์
 2. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  https://www.facebook.com/share/p/b3NZeaCqiFuYbG4v/?mibextid=WC7FNe

➡️ วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 1. ร่วมประชุมประสานภารกิจ ครั้งที่ 24/2567
 2. ประชุมหารือการดำเนินการเรื่องคำรับรองการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับผู้แทนสำนักที่เกี่ยวข้อง
 3. เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้มอบแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะทำงานในการจัดทำระบบข้อมูลสำหรับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 4. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ ศพก.สพฐ. ตามข้อสั่งการฯ ของ รมว.ศธ
 5. ร่วมประชุม สพฐ. พบปะประธานคลัสเตอร์ ทั้ง 18 คลัสเตอร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
  https://www.facebook.com/share/p/jzwajbd8bKcdecYb/?mibextid=WC7FNe

➡️ วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 1. ร่วมออกอากาศ รายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ช่วง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู สพฐ. ตอน “ความสามารถของเด็กไทยกับนาฏศิลป์ชั้นสูง การคัดเลือกตัวละครการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ : ตอนพระจักราวตาร ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ออกอากาศผ่าน OBEC Channel ทุกช่องทาง
 2. ร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ SCB Protect บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ มอบสวัสดิการแด่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
 3. ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.
 4. ประชุมคณะงานเพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพวิชาการ ของโรงเรียนโมโกรวิทยาคม สพม.ตาก
 5. บันทึกเทปรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ช่วง “ชวนคิด ชวนคุย” เรื่อง พลังงานสะอาด (1) พบผู้บริหาร สพฐ. ออกอากาศผ่าน OBEC Channel ทุกช่องทาง
 6. ประชุมชี้แจงการดำเนินกทรในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพวิชาการ ของ รร.โมโกรวิทยาคม สพม.ตาก
 7. ชมการแสดงและให้กำลังใจทีมงานจัดกิจกรรมดนตรีในสวน “รื่นรมย์ สมฤดี” ณ สวน 100 ปี ศธ.
  https://www.facebook.com/share/p/S57HcyirNMZoyU7Y/?mibextid=WC7FNe

Views: 15