สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวปิยนันต์ เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

Views: 4