สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รอง.ผอ.สพม. ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๙) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

Views: 5