สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัด สพม.สระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชฌาวรรณ  ปัญญาดี

วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมแสดงความยินกับ นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วม แสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

โดย ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิกการภาค 9 มอบหมายให้ นางจันทรา เกียรติลุนสงฆ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

Views: 48