สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม โดยมี นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนฯ

Views: 12