สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมการวางแผนการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2025

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อม นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมประชุมกับ ผู้รับผิดชอบงาน PISA 2025 ของสถานศึกษาใน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ในการดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2025 ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วโดยมี นางสาวเมธิศา ธรรมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซัมม่วงวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ต่อ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประธานพิธีเปิด

ภาพถ่าย : นายธนกร ไชยนิคม


Views: 89