สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” 2567

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวปิยนันต์ เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนอนุบรรพต อ.อรัญประเทศและโรงเรียนทับทิมสยาม05 อ.คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Views: 7