สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

โครงการ การอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้จัดโครงการ การอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ในการนี้ นายสมคิด แตงพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด วิทยากร ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่
1. ดร. ณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์
2. นางกรุณา แก้วประทีบ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนในกัด และ
4. นางรวีวรรณ เจริญสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด พร้อมด้วย
5. นายสราวุธ แก้ววันทา ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
และยังได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการให้ความรู้กับครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ภาพถ่ายการอบรม >>> (คลิกทีนี่)


ขอบคุณข้อมูลจาก : นายธนกร ไชยนิคม

Views: 28