สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดการอบรม โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐฯ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมี นางกนกอร พุทธเสนา ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ขวัญมั่น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Views: 158