สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย บุคคลากรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ รพ.สต.บ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

Views: 26