สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร สพม.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร” ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

Views: 28