สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/67 สถานศึกษาสหวิทยาเขตปิ่นมาลา

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการนโยบายและแผน พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สหวิทยาเขตปิ่นมาลา

#ในการนี้ ได้รับการต้อนจากผู้บริหารและคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง


เครดิตข่าว : นายธนกร ไชยนิคม

Views: 12