สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมรับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏืบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Views: 14