สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมการสัมมนา “สกสค. พบเพื่อนครูสระแก้ว”

นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมการสัมมนา “สกสค. พบเพื่อนครูสระแก้ว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. สู่การปฏิบัติที่มุ่งหวังที่จะ “ลดภาระ ดูแล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสุข” และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดและส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดจัดสัมมนา ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมรวมใจภักดี์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ขอบคุณภาพถ่าย : งานประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว 1

Views: 13