สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วครั้งที่ 2/2567

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวปิยนันต์ เหนือเกาะหวาย นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาข้อราชการร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วยดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีวาระพิจารณา ดังนี้ 1. การส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2568 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2568 2. การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

Views: 7