สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สก.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ

วันอาทิตย์ 2 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ บุคลากรผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ตามโครงการกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดยมี นายปริญญา โพธิสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียคิเป็นประธาน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

เครดิตภาพถ่าย : กลุ่มอำนวยการ

Views: 19