สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

ลงพื้นที่นิดตามการก่อสร้าง รร.จภ.สก 31 พ.ค. 67

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะผู้ควบคุมงานจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว และ บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55ข ในเขตแผ่นดินไหว และการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสระแก้ว เพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการในสัญญาจ้าง

 

Views: 6