สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “SAKAEO INNOVATION SANDBOX”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “SAKAEO INNOVATION SANDBOX” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น ๒ อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานพืธีเปิด “กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “SAKAEO INNOVATION SANDBOX” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Views: 8