สพม.สระแก้ว
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี….อ่านต่อ..>>>

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม พร้อมด้วย นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยมี นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกและคณะทำงานจัดทำหนังสือแนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางนภษร สิงห์หัดชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ทั้งนี้ นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่มีความถูกต้อง ตรงตามกฎระเบียบและแนวทางตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 91