สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว

Views: 13