สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ…..อ่านต่อ

นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม : การพัฒนาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และ คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคคากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

Views: 22