สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

พิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายประยงค์  สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทน ร่วมการพิจารณา ในครั้งนี้

Views: 273